Monday, December 16, 2013

สวดมนต์ข้ามปี

สวดมนต์ข้ามปี 
 เตีย ที่ดี


              เพียง แค่ได้ยิน คำว่า "มนต์" คนได้ยินมีความรู้สึกสบายใจอย่างบอกไม่ถูก ยิ่งได้ยินบทสวด และได้สวดด้วยตนเองแล้ว ยิ่งมีความสุขใจอยากที่จะบรรยาย และในขณะที่สวดนั้น เรามีสติไปตามบทสวดตลอดเวลา ความเบากาย เบาใจก็จะเกิดขึ้น
  โดยก่อนจะสิ้นปี ในช่วงคาบเกี่ยวระหว่างปีเก่า และ ปีใหม่ มีวัดหลายวัด มีสถานที่หลายสถานที่ประกาศให้ร่วมกันสวดมนต์ คือ เป็นการสวดมนต์แบบข้ามปี หรือบางคนถ้าไม่สะดวกจะสวดที่บ้านก็ได้
เรียกว่าเป็นการสวดส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ไม่ว่าจะเป็นการสวดส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ หรือสวดก่อนนอน หรือสวดทุกครั้งที่มีโอกาส ท่านบอกไว้ว่าเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่ง เราไปติดตามดูอนิสงส์ของการสวดมนต์ ท่านบอกไว้อย่างนี้ ครับ 
๑. ทำให้สุขภาพดี การ สวดมนต์ออกเสียง ช่วยให้ปอดได้ทำงาน เมื่อปอดทำงาน เลือดลมก็เดินสะดวก เมื่อเลือดลมเดินสะดวก ร่างกายก็สดชื่น กระปรี้กระเปร่า และกระฉับกระเฉง      
๒. คลายความเครียด ขณะสวดมนต์จิตจดจ่ออยู่กับบทสวด สมองไม่ได้คิดในเรื่องที่ทำให้เครียด จึงทำให้อารมณ์ผ่อนคลาย
๓. เพิ่มพูนศรัทธาในพระรัตนตรัย บทสวดแต่ละบทเป็นการระลึกถึงคุณของพระรัตนตรัย เมื่อสวดบ่อย จิตก็จะยิ่งแนบแน่นอยู่กับพระรัตนตรัย           
๔. ขันติบารมีย่อมเพิ่มพูน ขณะ สวดต้องใช้ความอดทนเพื่อเอาชนะอาการปวดเมื่อยที่เกิดขึ้นกับร่างกาย ตลอดถึงอารมณ์ฝ่ายต่ำทั้งหลายมีความเกียจคร้าน เป็นต้น ยิ่งสวดบ่อย  ความอดทนก็จะมีมากยิ่งขึ้น   
๕. จิตสงบตั้งมั่นเป็นสมาธิ ขณะสวดจิตจดจ่ออยู่กับบทสวด ไม่วอกแวกฟุ้งซ่านไปที่อื่น จึงทำให้จิตสงบและเกิดสมาธิมั่นคง 
๖. บุญบารมีเพิ่มพูน ใน ขณะสวดมนต์ จิตใจย่อมปราศจากกิเลส  มีความโลภ ความโกรธ ความหลง เป็นต้น จึงได้ชื่อว่าเกิดบุญบารมี บุญบารมีนี้ เมื่อสั่งสมมากเข้าก็จะเป็นทุนสนับสนุนให้บรรลุผลตามที่เราต้องการ          
๗. จิตใจอ่อนโยนมีเมตตา       การแผ่เมตตาหลังจากสวดมนต์ เป็นการส่งความปรารถนาดีไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลาย ลดละความเห็นแก่ตัว เป็นอุบายกำจัดความโกรธในใจให้เบาบางและลดน้อยลง ทำให้จิตใจปราศจากความโกรธ และพบแต่ความสุข              
๘. เกิดความเป็นสิริมงคล การสวดมนต์เป็นการทำความดีไปพร้อมกันทั้งทางกาย วาจา ใจ การทำดี พูดดี คิดดี ย่อมเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง
๙. เทวดารักษา ผู้ ที่ประกอบกรรมดี ทางกาย วาจา ใจ ย่อมเป็นที่รักของเหล่าเทวดา และการที่เราได้แผ่เมตตาให้แก่เทวดานั้น ก็ยิ่งจะเป็นที่รักของเทวดามากขึ้น   
๑๐. ปัญญาเกิด การสวดมนต์พร้อมคำแปล ทำให้ได้รู้และเข้าใจถึงความหมายของบทสวดนั้น
๑๑. ผิวพรรณผ่องใสและมีเสน่ห์ การ สวดมนต์ทำให้จิตใจของผู้สวดสดชื่นเบิกบาน จิตที่สดชื่นเบิกบานย่อมส่งผลให้ผิวพรรณดี หน้าตายิ้มแย้ม แจ่มใส ทำให้ผู้ที่พบเห็นเกิดความรู้สึกเป็นมิตร รักใคร่เอ็นดู          
๑๒. ศัตรูกลายเป็นมิตร ผู้เป็นมิตรยิ่งรักใคร่
๑๓. ทำให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากภยันตรายทั้งปวง
๑๔. ทำให้ดวงดี แก้ไขเคราะห์ร้าย ปัดเป่าเสนียดจัญไร เพราะ ดวงชะตาของคนเราขึ้นอยู่กับการกระทำ ใครทำดี ดวงชะตาย่อมดี ใครทำชั่ว  ดวงชะตาก็ตก การสวดมนต์เป็นการทำดีที่สามารถเปลี่ยนดวงชะตาให้ดีขึ้นได้
         ๑๕. ครอบครัวและสังคมสงบสุข ที่ พ่อบ้าน แม่บ้าน สวดมนต์อยู่เป็นประจำ และสอนให้บุตรหลานได้สวดมนต์ จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้ง และการที่จะไปสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นก็ไม่มี  มีแต่จะทำให้คนรอบข้างและสังคมอยู่เป็นสุข สงบ ร่มเย็น และยังเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นอีกด้วย
       แต่ที่แน่ๆ การสวดเพื่อบูชาคุณพระรัตนตรัย  อันประเสริฐยิ่ง สำหรับเราชาวพุทธ
       ดังนั้นหนังสือสวดมนต์ น่าจะมีอยู่ประจำที่ ห้องพระ ห้องนอน รถยนต์ กระเป๋า เพือความสะดวกในการหยิบมาสวดมนต์ครับ และในสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าน่าคิด
          มีเรื่องเล่ามาตั้งแต่สมัยพุทธกาลหลายเรื่อง ที่เป็นเครื่องพิสูจน์ได้ว่าการสวดมนต์มีประโยชน์จริงๆ เช่น อายุวัฒนกุมาร   เด็กน้อยที่มีหมอดูตาทิพย์  ซึ่งเป็นหมอดูที่ไม่เคยทำนายผิดพลาดเลย ได้จับยามสามตา ผลการทำนายพบว่า เด็กน้อยคนนี้ชะตาขาดต้องสิ้นอายุภายใน  ๗  วัน   ความนี้ทราบถึงพระญาณของพระพุทธเจ้า   ด้วยพระมหากรุณาธิคุณขององค์สมเด็จฯ  จึงดำริให้พระอรหันต์จำนวนหนึ่งเสด็จไปพร้อมพระองค์  เพื่อทำพิธีสวดมนต์ โดยให้เด็กน้อยโชคร้ายคนนั้น  นั่ง ท่ามกลางระหว่างพระองค์และภิกษุทั้งหลาย พระองค์และสาวกบริวาร ได้ผลัดเปลี่ยนกันสวดมนต์จนครบระยะเวลาที่พราหมณ์ทำนาย จากการสวดมนต์ครั้งนั้น  ปรากฏว่า เด็กน้อยคนนั้นรอดตาย และ มีอายุยืนยาวมาจนถึง  ๑๒๐  ปี  จึงมีชื่อว่า  อายุวัฒนะกุมาร พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า ในขณะที่ทำพิธีสวดมนต์นั้น  จะมีพรหม และ เทพยดาที่มากด้วยบารมีมาร่วมฟัง  ทำให้ยักษ์ที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรของเด็กน้อยเคราะห์ร้ายรายนั้น  ไม่สามารถเข้ามายื้อยุดชีวิตของเด็กน้อยนั้นได้ 


ทำวัตรเช้า


 ทำวัตรเย็น


*******
กิ่งธรรมจากhttp://www.lc2u.com

No comments:

Post a Comment