Wednesday, December 25, 2013

ปีใหม่

ปีใหม่
ต้องดีกว่าปีเก่า 
 เตีย ที่ดี

   ในที่สุด ปี2556 กำลังจะผ่านไป ผ่านไปแล้วไม่มีทางกลับคืนได้ ที่สำคัญก็คือ ผ่านไปหาใช่ไปเปล่าไม่ แต่ยังนำพาสรรพสิ่ง และชีวิตคนให้เดินตามไปด้วย ไม่มีใครแม้แต่สักคนจะต่อรองไม่ยอมไปด้วยได้ ซึ่งก็เป็นไปตามกฎ 
      ชีวิตคือการเดินไป ชีวิตแห่งอายุเดินทางตลอดเวลา  นอนหลับชีวิตก็ยังเดิน ในตลอดเส้นทางแห่งการเดินนั้น หลายสิ่งหลายอย่างผ่านเข้าสู่ชีวิตลอดเวลาทั้งทุกข์ ทั้งสุข 
      ในระหว่างการเดินนั้นหากใครเห็นอะไรในระหว่างเส้นทางเดินแล้วนำมาเก็บ นำมาแบกมาหามไปด้วยก็จะทำให้ชีวิตหนัก 
      แต่ถ้าใครรู้เท่าทัน ไม่มาแบกหามที่สิ่งที่ผ่านมา ไม่นำมาแบกมาเก็บไว้ในระหว่างเดินทาง ชีวิตก็จะเบา ตลอดเส้นทางของชีวิตก็จะเบา ไม่หนัก เดินไปยิ้มไปชีวิตเต็มไปด้วยความเบา สว่าง และสงบ
         ปี 2557 นี้อะไรที่เราเคยแบก เคยหาม ที่ทำให้เราหนักเปล่าๆ ก็ปล่อยมันลงไปพร้อมกับปี 2556 ให้ปี 2556 เขาแบกไป ไม่สมควรแบกมันไว้ เพราะชีวิตนี้น้อยนัก  จากนั้นโดดข้าม เข้าสู่ปี 2557 อย่างเบาสบาย เดินไปพร้อมปี 2557 อย่างเบาตัว เบาใจ  ฮัมเพลง ผิวปากด้วยเป็นการดี นี้คือพรที่นำมาฝากท่าน ครับ


No comments:

Post a Comment